Ekonomi

Bazı gümrük uygulamaları düzenlendi

Ticaret Bakanlığı bazı gümrük uygulamaları için düzenlemeler yaptı.

Bakanlıkça hazırlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının, listenin “Diğer Ülkeler” sütununda gösterilen gümrük vergisinden daha yüksek oranda belirlenmesi halinde, ek listede İthalat Rejimi Kararı listeleri, eşyanın menşeini DTÖ üyesi ülkenin menşe şahadetnamesi ile ispat edecektir. düzenleme yapıldı.

Buna göre, gümrük mevzuatının son kullanma kararlarına tabi eşyadan alınan teminatın indirimli olması veya fark vergisinin bulunmaması nedeniyle alınacak teminatın bulunmaması halinde, yükümlü, izni veren gümrük idaresine, fark vergilerinin tamamının tahsilini ve nihai kullanım izin belgesini verir. kapatma işlemleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.

Yürürlükteki düzenlemeye göre mükellefler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili gümrük idaresiyle ilişkisini açıkça gösteren bir dilekçe ile üst makama verilecek bir dilekçe ile itiraz edebilecek. .

Yapılan değişiklikle, itirazın karara bağlanmasından önce malın geri alınabilmesi için teminat altına alınması gereken para cezası, yalnızca malın alıcısı adına kesilen ceza ile kaldırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu